Yên Bái dự kiến sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vừa xây dựng Đề án nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã của các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và xem xét thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn.

Theo Đề án, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Yên Hưng và xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái. Huyện Yên Bình nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh, xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân. Huyện Trấn Yên nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can. Thành phố Yên Bái dự kiến sáp nhập xã Văn Phú với xã Văn Tiến, xã Phúc Lộc nhập vào xã Giới Phiên.

Đề án được triển khai, tỉnh Yên Bái sẽ giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, toàn tỉnh sẽ còn 173 xã, phường, thị trấn, trong đó: 13 phường, 10 thị trấn và 150 xã.

Người dân Y Can (Trấn Yên) sẽ cùng Minh Tiến chung một đơn vị hành chính là xã Y Can.

Việc sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII và theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương cùng các quy định liên quan và trên cơ sở nguyên tắc cân nhắc các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư; yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự , an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội…

Đồng thời, Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Được biết, dịp này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng sẽ  trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và nhân khẩu hiện có của xã Sơn Thịnh.

 

Theo Baoyenbai.com.vn

Loading...