Yên Bái sẽ sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trước năm 2020

Thực hiện đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã trước năm 2020 chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định.

Theo đó, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái thành xã Xuân Ái, xã Yên Hưng vào xã Yên Thái thành xã Yên Thái

Huyện Trấn Yên sáp nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can thành xã Y Can.

Trụ sở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái vừa được đầu tư xây dựng khang trang

Huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân thành xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh thành xã Phú Thịnh

Thành  phố Yên Bái sáp nhập xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên; xã Văn Phú vào xã Văn Tiến thành xã Văn Tiến.

Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh, sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ bao gồm các xã: Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ để thực hiện phát triển đô thị phù hợp theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh.

 

Theo Baoyenbai.com.vn

Loading...