Lịch cắt điện tỉnh Yên Bái từ ngày 16/5 đến 19/5

Công ty Điện lực Yên Bái thông báo cắt điện để sửa chữa ngày 16/5 đến ngày 19/5/2019

1. Thành phố Yên Bái

 

 

2.Huyện Yên Bình

3.Huyện Văn Yên

4. Huyện Trấn Yên

 

 

 

pcyenbai.npc.com.vn/ cskh.npc.com.vn

Loading...