Nhảy sạp đã “tiến hóa” đến một độ khó mới: kẹp chân 100% người tham gia

Nhảy sạp vốn là nét đẹp văn hóa của các dân tộc Tây Bắc. Nhưng với độ khó nâng cao nhường này thì chưa có người chơi nào có thể tự tin nhảy chuẩn theo nhạc.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip
Loading...